Här publicerar vi information och nyheter relevanta för dig som elkund.

Viktig information om energiskatten

2017-10-02

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.


All elektricitet som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig, det i sin tur betyder att alla elanvändare i Sverige betalar energiskatt. Energiskatten är idag 32,5 öre per förbrukad kilowattimme (-9,6 öre/kWh för kommuner med norrskatteavdrag). Fram tills nu har det varit elhandelsbolagen som har debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med nästa år flyttas det ansvaret över till elnätsbolagen, efter beslut taget av riksdagen. För dig som kund till Svensk NaturEnergi innebär detta att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre. Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan, men själva skatten förblir densamma som tidigare.

Mer information om förändringen hittar du på skatteverkets hemsida.

 

Fel tidsintervall på senaste fakturan- summan är rätt!

2017-09-14

På den senaste fakturan (gällande augusti) som skickats ut står det fel debiteringsperioden för Energiskatt. Perioden som anges är 170501-170831 men den rätta perioden ska såklart vara 170801-170831.

Vi vill understryka att det inte är några fel gällande kWh och debitering, utan ett rent textfel i debiteringsperioden. Summan på din faktura stämmer.

Vi ber ursäkt för detta, har du frågor gällande din faktura är du välkommen att kontakta vår Kundservice på kundservice@svenskanaturenergi.se

Vi har bytt ut vårt kundsystem - så påverkar det dig

2017-07-10

Under vintern och våren har vi arbetat med installera ett nytt kund- och faktureringssystem. Systemet är nu driftsatt, vilket kommer att innebära en del mindre förändringar för dig som kund. Nedan kan du se hur du som kund påverkas av detta. 

Nytt kundnummer

Du har fått ett nytt kundnummer som består av 2-5 siffor. På nästa faktura finns det angivet högst upp till höger på avin. Ditt kundnummer kan vara bra att ha tillhands om du tillexempel behöver kontakta vår Kundservice. 

Delvis nytt utseende på fakturan

Vi har passat på att göra några rent utseendemässiga justeringar på fakturan. Bland annat kommer de kunder i kommuner med lägre energiskatt, så kallat ”Norrlandsskatt”, nu få ordinarie energiskatt redovisat på sin faktura, samt ett skatteavdrag, som tillsammans blir den lägre energiskatten. Denna ändring är en följd av de skatteförändringar som genomfördes vid årsskiftet 2016/2017.

Fakturorna som skickas i juli månad kan delvis ha ett annat utseende på specifikationen, där bland annat antalet kilowattimmar anges i fel antal. Detta är tyvärr ett visningsfel, men summan på specifikationen är rätt. Du kan även se din förbrukning högst upp på specifikationen under "avläsningar". 
Vi beklagar felet och arbetar med en lösning på detta till kommande faktureringar.  

För dig med Autogiro, E-postfaktura eller E-faktura

För dig som har anslutit dig för betalning via autogiro, E-faktura eller valt att få din faktura mejlad, kommer det inte bli någon skillnad. Om du har angivit att du vill ha en referens på fakturan, kommer även den att vara precis som tidigare.

Om det skulle visa sig vara något fel på din faktura, distributionssätt eller liknande kontakta oss på tel. 020-400 100 eller kundservice@svensknaturenergi.se så rättar vi till det.

Wallenstam får klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset

Wallenstams omfattande satsningar på förnybar energi föräras med klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016. Ett pris som varje år delas ut av Svensk Vindenergi under den stora VIND-konferensen.


− Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör en stor och viktig del. Vi strävar efter att bli så gröna som möjligt i alla sammanhang. Företag som bara tänker pengar kan dra på sig en för stor miljöskuld och det borde därför kosta mer att inte prioritera miljön. Det gröna tänket borde genomsyra alla investeringsbeslut, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam.

Läs motiveringen i pressmeddelandet.

Höjd kvotplikt för elcertifikat

För dig som kund innebär det en höjning av elcertifikatsavgiften, som ingår i de elkostnader du betalar på din elfaktura. Förändringen innebär att priset kommer höjas med 1,7 öre/kWh.

Om förbrukningen exempelvis uppgår till 10 000 kWh på ett år motsvarar höjningen cirka 18 kr/månad.

Har du frågor eller funderingar kontakta gärna vår kundservice, telefon: 020-400 100 kundservice@svensknaturenergi.se 

 

Här kan du läsa mer om beslutet