Här publicerar vi information och nyheter relevanta för dig som elkund.

Förändring i hanteringen om energiskatt

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.


All elektricitet som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig, det i sin tur betyder att alla elanvändare i Sverige betalar energiskatt. Energiskatten är från och med 180101 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inkl. moms). Kommuner med norrskatteavdrag har fortsatt ett avdrag på -9,6 öre/kWh.
Fram till årsskiftet 2017/2018 har det varit elhandelsbolagen som har debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med 1/1-2018 flyttas det ansvaret över till elnätsbolagen, efter beslut taget av riksdagen. För dig som kund till Svensk NaturEnergi innebär detta att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre. Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan, men själva skatten förblir densamma som tidigare.

Mer information om förändringen hittar du på skatteverkets hemsida.

 

Höjd kvotplikt för elcertifikat

I juni 2017 beslutade riksdagen att kvotplikten för elcertifikat skall höjas. Elcertifikatsavgiften är en inkluderad avgift i ditt fasta elpris. Beslutet är gällande från och med den 1 januari 2018 och gäller alla elhandelsbolag i Sverige. Genom högre kvoter hoppas regeringen kunna öka utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För dig som kund med ett fast elpris offererat före den 1 juli  2017 innebär detta en höjning av elpriset med 0,1 öre/kWh.
Med en årsförbrukning på 2 000 kWh per år innebär den ökade kvotplikten att årskostnaden ökar med 3 kronor. Om din årsförbrukning ligger på 20 000 kWh blir den ökade årskostnaden 30 kronor.

Höjningen berör inte våra kunder med ett offererat pris efter den 1 juli 2017 eftersom att höjningen av elcertifikatsavgiften är inkluderad i dessa priser. Höjningen berör heller inte våra kunder med rörligt pris eftersom att elcertifikatsavgiften är exkluderad och redovisas separat på fakturan.
För våra företagskunder med mixpris berörs endast den delen med fast pris som höjs med 0,1 öre/kWh.

Mer information om beslutet hittar du på Riksdagens hemsida

Har du frågor eller funderingar kring kvotpliktshöjningen är du välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 020-400 100 eller via mejl kundservice@svensknaturenergi.se

Vi har bytt ut vårt kundsystem - så påverkar det dig

2017-07-10

Under vintern och våren har vi arbetat med installera ett nytt kund- och faktureringssystem. Systemet är nu driftsatt, vilket kommer att innebära en del mindre förändringar för dig som kund. Nedan kan du se hur du som kund påverkas av detta. 

Nytt kundnummer

Du har fått ett nytt kundnummer som består av 2-5 siffor. På nästa faktura finns det angivet högst upp till höger på avin. Ditt kundnummer kan vara bra att ha tillhands om du tillexempel behöver kontakta vår Kundservice. 

Delvis nytt utseende på fakturan

Vi har passat på att göra några rent utseendemässiga justeringar på fakturan. Bland annat kommer de kunder i kommuner med lägre energiskatt, så kallat ”Norrlandsskatt”, nu få ordinarie energiskatt redovisat på sin faktura, samt ett skatteavdrag, som tillsammans blir den lägre energiskatten. Denna ändring är en följd av de skatteförändringar som genomfördes vid årsskiftet 2016/2017.

Fakturorna som skickas i juli månad kan delvis ha ett annat utseende på specifikationen, där bland annat antalet kilowattimmar anges i fel antal. Detta är tyvärr ett visningsfel, men summan på specifikationen är rätt. Du kan även se din förbrukning högst upp på specifikationen under "avläsningar". 
Vi beklagar felet och arbetar med en lösning på detta till kommande faktureringar.  

För dig med Autogiro, E-postfaktura eller E-faktura

För dig som har anslutit dig för betalning via autogiro, E-faktura eller valt att få din faktura mejlad, kommer det inte bli någon skillnad. Om du har angivit att du vill ha en referens på fakturan, kommer även den att vara precis som tidigare.

Om det skulle visa sig vara något fel på din faktura, distributionssätt eller liknande kontakta oss på tel. 020-400 100 eller kundservice@svensknaturenergi.se så rättar vi till det.

Wallenstam får klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset

Wallenstams omfattande satsningar på förnybar energi föräras med klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016. Ett pris som varje år delas ut av Svensk Vindenergi under den stora VIND-konferensen.


− Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör en stor och viktig del. Vi strävar efter att bli så gröna som möjligt i alla sammanhang. Företag som bara tänker pengar kan dra på sig en för stor miljöskuld och det borde därför kosta mer att inte prioritera miljön. Det gröna tänket borde genomsyra alla investeringsbeslut, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam.

Läs motiveringen i pressmeddelandet.