Våra avtalsformer

Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det ger goda möjligheter till lägre elpriser men innebär samtidigt risker. Rörligt pris månad baseras på Nord Pools månadsmedelpris för det elområde du tillhör och kan variera kraftigt från månad till månad. Rörligt pris timme baseras på Nord Pools officiellt noterade spotpris timme för timme för respektive elområde. Detta avtal kan endast väljas av kund som har timmätare där förbrukningen registreras och avräknas för varje enskild timma. Med rörligt elpris kan du när som helst byta till ett fastprisavtal.

Fast pris

Ett avtal som passar dig som långsiktigt vill planera dina elkostnader. Du binder ditt elpris över en period, vilket kan kännas tryggt. Du betalar samma överenskomna pris för elen oavsett prissvängningar på elmarknaden.

 

Vem kan köpa el av oss?

Både privatpersoner och företag kan köpa prisvärd och förnybar el av oss. Vi har flera bra avtalsformer att välja mellan. En avtalsform som brukar vara extra intressant för företagare är rörligt pris timme för timme. Detta förutsätter dock att du har timmätare där förbrukningen registreras och avräknas varje enskild timme.

 

Hyresgäst hos Wallenstam?

Du som är hyresgäst hos Wallenstam kan köpa grön el till extra förmånligt pris av Svensk NaturEnergi.

 

 

Har du frågor om våra tjänster, din el-faktura eller avläsningar?
Ring oss gärna på 020-400 100
eller maila till kundservice@svensknaturenergi.se

Betalningssätt

Hos oss kan du få din faktura via mejl.

Du kan även få din faktura via
- e-faktura
- autogiro
- post

 

Blanketter och dokument

Autogiroanmälan
Allmänna avtalsvillkor, näringsverksamhet
Allmänna avtalsvillkor, konsument
Särskilda avtalsvillkor