Ett bolag inom Wallenstam

Svensk NaturEnergi är ett dotterbolag inom Wallenstam AB. 2013 blev Wallenstam som första fastighetsbolag i Sverige självförsörjande på förnybar energi från egna vindkraftverk och täcker såväl eget som hyresgästernas behov på månadsbasis.

Läs mer om Wallenstam här