Nyheter

Här publicerar vi information och nyheter relevanta för dig som elkund.

Förändringen i hanteringen av energiskatt

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.


All elektricitet som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig, det i sin tur betyder att alla elanvändare i Sverige betalar energiskatt. Energiskatten är från och med 180101 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inkl. moms). Kommuner med norrskatteavdrag har fortsatt ett avdrag på -9,6 öre/kWh.
Fram till årsskiftet 2017/2018 har det varit elhandelsbolagen som har debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med 1/1-2018 flyttas det ansvaret över till elnätsbolagen, efter beslut taget av riksdagen. För dig som kund till Svensk NaturEnergi innebär detta att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre. Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan, men själva skatten förblir densamma som tidigare.

Mer information om förändringen hittar du på skatteverkets hemsida.

 

Höjd kvotplikt för elcertifikat

I juni 2017 beslutade riksdagen att kvotplikten för elcertifikat skall höjas. Elcertifikatsavgiften är en inkluderad avgift i ditt fasta elpris. Beslutet är gällande från och med den 1 januari 2018 och gäller alla elhandelsbolag i Sverige. Genom högre kvoter hoppas regeringen kunna öka utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För dig som kund med ett fast elpris offererat före den 1 juli  2017 innebär detta en höjning av elpriset med 0,1 öre/kWh.
Med en årsförbrukning på 2 000 kWh per år innebär den ökade kvotplikten att årskostnaden ökar med 3 kronor. Om din årsförbrukning ligger på 20 000 kWh blir den ökade årskostnaden 30 kronor.

Höjningen berör inte våra kunder med ett offererat pris efter den 1 juli 2017 eftersom att höjningen av elcertifikatsavgiften är inkluderad i dessa priser. Höjningen berör heller inte våra kunder med rörligt pris eftersom att elcertifikatsavgiften är exkluderad och redovisas separat på fakturan.
För våra företagskunder med mixpris berörs endast den delen med fast pris som höjs med 0,1 öre/kWh.

Mer information om beslutet hittar du på Riksdagens hemsida

Har du frågor eller funderingar kring kvotpliktshöjningen är du välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 020-400 100 eller via mejl kundservice@svensknaturenergi.se